Ideabox

Budujemy liderów biznesu

Idea Box Alternatywna Spółka Inwestycyjna, zakończyła proces poszukiwania celów inwestycyjnych. Obecnie prowadzone są prace nad dezinwestycjami z pozostałej części portfela spółek.

Idea Box Alternatywna Spółka Inwestycyjna, zakończyła działalność związaną z pozyskiwaniem nowych inwestycji. Spółka w okresie 2012-2015 zbudowała portfel spółek na wczesnym etapie rozwoju. Kwota pojedynczej inwestycji nie przekraczała 2m PLN. W tym modelu, spółka dokonała prawie 100 inwestycji.

W okresie 2015-2017 spółka prowadziła działalność w modelu private equity, inwestując w spółki, których wartość nie przekraczała 60m PLN. Obecnie trwa proces dezinwestycji z tego portfela, zgodnie z założonym horyzontem czasu trwania poszczególnych inwestycji wynoszącym 3 do 5 lat.

Dołącz do nas


 • Kontakt

  Idea Box Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
  ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa

  ideabox@ideabox.pl

  Idea Box Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000415154, posiadającą numer REGON 146057018, NIP 5213629078 o kapitale zakładowym w wysokości 16.596.400,00 zł (opłaconym w całości).

 • Statut

  Aktualny statut spółki jest do pobrania pod tym linkiem.

 • Dla akcjonariuszy

  Przejdź do sekcji dla akcjonariuszy klikając w ten link.